Avond bezoekje bij Mohammed Chebaa ( ex pvda )

Assalaam alaicoum wa rahmatoullah.

Avond bezoekje thuis bij Mohammed Chebaa ( ex pvda ).

Na een vredesgroet en een warm welkom kreeg ik een drankje aangeboden en hebben we wat gesproken over de toekomst plannen van Mohammed en zijn verleden in een wel uitgebreide politieke cariere.

Na een inzicht gekregen te hebben in zijn verleden in de politiek werd het mij duidelijk dat het een persoon is die op komt voor zijn princiepes. Van zijn tijd in de partij van Bert Anciaux ( spirit ) tot zijn tijd bij PVDA met Peter Mertens. Zag ik een patroon van nobelheid, we spraken over thema’s zoals het hoofddoeken verbod tot het verdoofd slachten tot misbruik en vriendjes politiek binnen onze regering…

Over het hoofddoeken-verbod werd het mij al duidelijk hoe grote partijen vele van ons moslims eigenlijk gewoon als stempaartjes gebruikten en hun voorlogen over bepaalde programma punten. Transparantie en open comunicatie was vaak afwezig bij deze grote partijen.. Dit was ook het geval bij mohammed Chebaa, tot zijn ogen open gingen en hij ontslag nam bij Spirit! Zelfde bij PVDA…

Over dit laatste gaat dit artikel, vorig jaar tijdens de verkiezingen begon het verhaal. Mohammed Chebaa had toen Khadija Chennouf voorgesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraad voor het district merksem. Er was een evenement georganiseert waar alle verkozenen op het podium moesten verschijnen voor PVDA waaron Mohammed bij zat en de kersverse Khadija Chennouf. Deze laatste was verkozen voor de gemeenteraad op de 4de plaats bij PVDA.

Hij, Chebaa heeft Khadija Chennouf gefelliciteerd met haar overwinning die zelfde avond nog.. Maar de dag ernaa zag hij dat de andere partijleden zicht onthielden van deze fellicitaties.

Dit verhaal gaat verder tot onderhandelingen over haar mandaat als verkozen gemeenteraadslid.

De 19de plaats!

Mohammed Chebaa werd op de lijst gezet voor federale verkiezingen en werd voorgesteld om op de 19de plaats te staan. Mohammed was hier naar eigen zeggen niet met akkoord, zo ging hij onderhandelen om uiteindelijk op de 14de plaatst te komen en hebben ze Seddik Ben op de 24ste plaats gezet… Deze laatste werd gevraagd voor zijn grote achterban in de Marokkaanse gemeenschap.. Later ontving Chebaa een campainge folder waaruit bleek dat PVDA het hoofddoeken verbod en het verbod op onverdoofd slachten totaal weg had gelaten uit hun programma punten dit terwijl er binnen de partij zelf altijd spraken is geweest dat ze tegen dit hoofddoeken verbod waren en tegen het verbod op onverdoofd slachten.. Naar eigen zeggen zei de partij dat er geen plek was voor deze punten waarop Mohammed Chebaa niet akkoord ging en dit tegen werkte…….

Mohammed Chebaa zijn ontslag bij PVDA is dus puur door het feit dat er geen transparantie was binnen de partij en dat ze het gevoel hebben dat de partij totaal niets inzat met de moslim gemeenschap en hun enkel zagen als kiezers en meer niet.

Dit was voor Mohammed Chebaa en Seddik Ben de laatste druppel en redenen waarom ze hun ontslag hebben ingediend bij PVDA.

Dit verhaal is nog niet ten einde Mohammed en Seddik hebben toekomst plannen voor een nieuwe partij waar transparatie, solidariteit en vrede hoofdpunten zijn.. Hier volgt meer nieuws over.

This entry was posted in Activiteiten. Bookmark the permalink.